Logo

Mothachas

Room type

Permanent

This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Presenter

Lorna Taggart

’S ann à Tòrabhaig a tha mi air an Eilean Sgitheanach. Dh’ionnsaich mi Gàidhlig anns an Àrd-sgoil ann am Port Rìgh le dithis thidsearan aibheiseach (AI agus DR Dòmhnallach). Chaidh mi gu Sabhal Mòr Ostaig às dèidh dhomh an sgoil fhàgail ach cha do ghabh mi ceum ann an teagasg gu deich bliadhna air ais. Nuair a cheumnaich mi chaidh mi gu Dùn Èideann agus an uair sin don Ghearasdan far an robh mi a’ teagasg san Àrd-sgoil. Thill mi dhachaigh dhan Eilean ann an 2018 leis an teaghlach agam agus fhuair mi teisteanas ann an teagasg bun-sgoile.

Tha ùidh mhòr agam ann an gàirnealaireachd agus bidh mi a’ cleachdadh agus a’ rannsachadh olaichean luaineach agus leigheasan lusragach. ’S toigh leam a bhith a’ dèanamh iòga, ged a tha mi car crùbach na làithean sa.

Agenda

  • Mothachas anns a chlas
  • Eacarsaichean anail
  • Sgriopt airson fois bodhaig
  • Mothachas air a' bhlàr a-muigh
  • Faclair & Ceangalan