Logo

Quizlet Tutorial

Room type

Permanent

This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Emma Burrows

Thàinig Emma Burrows gu Stòrlann à Àrd-sgoil Phort Rìgh far an robh i na tidsear Gàidhlig.

Chaidh a fastadh airson na leabhraichean-teacs Ceumannan a sgrìobhadh – cùrsa ùr do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig san àrd-sgoil. Tha còig leabhraichean san t-sreath a bheir sgoilearan bho AS1–AS5/6.

Agenda

  • Dè th’ ann an Quizlet?
  • Dè ni sgoilearan?
  • A’ copaigeadh seat a rinn cuideagan eile
  • A’ cruthachadh seat ùr
  • A’ deanamh diagram